Türkçe Karakter Destekli İlk İşletim Sistemi: DOSYA

DOSYA
DOSYA

DOSYA  işletim sistemi, Türkçe karakter desteği olmayan IBM bilgisayarlarında Türkçe yazı yazmak için özel olarak geliştirilmiştir. MS-DOS işletim sisteminden önce birçok kullanıcı tarafından tercih edilmiştir. DOSYA  işletim sistemi, özel karakter kodlamaları sayesinde Türkçe karakterlerin sorunsuz bir şekilde yazılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, komut satırı kullanarak basit işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Bu işletim sistemi, bir dönem Türkçe karakter desteği sağladığı için büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olmuştur. Ancak, günümüzde kullanımı yaygın değildir.

Özellikleri

DOSYA () işletim sistemi, özel olarak Türkçe karakterleri kullanmak üzere tasarlanmıştır. Bu özelliği sayesinde, Türkçe karakterlerin doğru bir şekilde yazılması mümkündür. Aynı zamanda, bu işletim sistemi basit işlemler için komut satırı kullanımına izin verir. Örneğin, DOSYA adını yazarak açabilirsiniz. İçindekileri listelemek için ‘DIR‘ komutunu kullanabilir, dosya konumunu değiştirmek için ‘CD‘ komutunu kullanabilir, dosyalar kopyalamak için ‘COPY‘ komutunu kullanabilir, dosyaları silmek için ‘DEL‘ komutunu kullanabilir ve yeni klasörler oluşturmak için ‘MKDIR‘ komutunu kullanabilirsiniz. Bu özellikler sayesinde, DOSYA () işletim sistemi Türkçe karakter desteği konusunda büyük bir kullanıcı kitlesine sahip oldu. Ancak günümüzde pek kullanılmamaktadır.

Komutlar

Dosya adını yazarak açmak için kullanılan komut, açılacak dosya için oluşturulan .exe veya .bat uzantılı dosyadır. Komut satırına açılacak dosyanın adının tamamı, ‘.exe‘ veya ‘.bat‘ dosya uzantısı ile birlikte yazılmalıdır. Örneğin, ‘notepad.exe‘ komutu, Dosya işletim sistemi üzerinde Not Defteri uygulamasını açacaktır.

Dosya sistemindeki dosyaları listelemek için kullanılan komut, ‘DIR‘ komutudur. Dosya sistemindeki tüm dosyaları listeleyerek hangi dizinde bulunduğunu ve dosyaların isimlerini gösterir.

Dosya konumunu değiştirmek için kullanılan komut, ‘CD‘ komutudur. Komut satırına yeni dosya konumunu belirtilen adın tamamı ile birlikte yazarak kullanabilirsiniz.

Dosyaları kopyalamak için kullanılan komut, ‘COPY‘ komutudur. Dosya ismi ve kopya adı ile birlikte kullanılır. Örneğin, ‘COPY notlar.txt yeni_notlar.txt‘ komutu, ‘notlar.txt’ dosyasını ‘yeni_notlar.txt’ adıyla kopyalar.

Dosyaları silmek için kullanılan komut, ‘DEL‘ komutudur. Dosyanın adı ve uzantısı ile birlikte kullanılır. Örneğin, ‘DEL örnek.txt‘ komutu, ‘örnek.txt‘ dosyasını siler.

Yeni klasör oluşturmak için kullanılan komut, ‘MKDIR‘ komutudur. Komut satırına yeni klasörün adını yazmanız yeterlidir.

DIR

komutu, DOSYA () işletim sistemi tarafından kullanılan bir komut satırıdır. Bu komutu kullanarak, dosyaların ve klasörlerin içindekiler listelenebilir ve bu sayede ihtiyaç duyulan dosyalar kolayca bulunabilir. DIR komutu, kullanıcılara dosyaların isimlerini, boyutlarını ve oluşturulma tarihlerini gösteren bir çıktı sağlar. Ayrıca, kullanıcıların dosyaları sıralamasına da olanak tanır. Bu komutu etkili bir şekilde kullanarak, kullanıcılar klasörler içinde kaybolmadan dosyaları yönetebilirler.

komutu ile içindekiler listelenebilir.

DIR komutu, DOSYA() işletim sisteminde mevcut olan bir komuttur. Bu komut, bulunduğunuz konumda yer alan dosyaları ve alt klasörleri listeler. Komutun kullanımı oldukça basittir, sadece DIR komutu yazarak dosya ve klasörlerin isimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, bu komutun kullanımı başka parametreler ile de farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Örneğin, DIR /W parametresi kullanarak dosya ve klasörlerin isimlerini daha geniş bir formatta görüntüleyebilirsiniz. Benzer şekilde, DIR /P parametresini kullanarak listeleyeceğiniz dosya ve klasörleri sayfa sayfa görebilirsiniz.

DIR komutu, DOSYA() işletim sistemi kullanıcısına dosya ve klasörlerinin görüntülenmesinde büyük bir kolaylık sağlar. Bu sayede, kullanıcılar ellerindeki dosyaları ve klasörleri daha kolay bir şekilde yönetebilirler.

CD

CD, bilgisayar kullanıcılarının verileri saklamak veya okumak için kullandığı bir optik disk biçimdir. CD’ler, 1980’lerde müzik endüstrisi tarafından tanıtıldı ve daha sonra oyun ve yazılım gibi farklı alanlarda kullanılmaya başlandı. CD’ler, diğer depolama aygıtlarına göre daha düşük bir fiyata çok daha fazla bilgi saklama kabiliyetine sahipler. CD’lerin, 700 megabayt kapasitesi bulunur ve bu da birçok dosya ve klasörlere ev sahipliği yapar. Bilgisayar yazılımı veya diğer verileri yedeklemek için CD’ler sıklıkla kullanılır. CD’ler, CD sürücülerinde kullanıldığı için, tüm bilgisayarlarda okunabilir ve bilgisayarlara yüklenirken herhangi bir yazılım gerektirmezler.

komutu ile dosya konumu değiştirilebilir.

Dosya konumu değiştirme işlemi, DOSYA () işletim sistemi kullanıcıları için oldukça kullanışlıdır. Bu işlem için kullanılan komut ‘CD’ olarak adlandırılır. CD komutu ile istenilen dosya konumuna hızlıca geçilebilir. Örneğin, ‘CD C:\Belgeler’ komutu ile Bilgisayarın C sürücüsündeki Belgeler klasörüne geçiş yapılabilir. Bu komut aynı zamanda alt dosyaların içine de girme imkanı sağlar.Örneğin, ‘CD C:\Belgeler\Resimler‘ komutu ile Bilgisayarın C sürücüsündeki Belgeler klasörü içindeki Resimler klasörüne geçiş yapılabilir. Bu özellik, DOSYA () işletim sistemi kullanıcılarının dosyaları daha kolay bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

COPY

komutu DOSYA () işletim sisteminde dosya veya klasörleri kopyalamanızı sağlar. Bu komutu kullanarak kaynak ve hedef alanlarını belirleyebilirsiniz. Örneğin, “COPY dosya1.txt dosya2.txt” komutu, “dosya1.txt” adlı dosyayı “dosya2.txt” olarak kayıt eder. Ayrıca, “COPY C:\klasor1\*.* D:\klasor2” komutuyla, “klasör1” adlı kaynak klasöründe bulunan tüm dosyaları, “klasör2” adlı hedef klasöre kopyalayabilirsiniz. Dosya yolu belirtilirken, arka arkaya “\” karakteri kullanmanız gerekir. Kopyalama işlemi yapılırken, aynı adla bir dosya mevcutsa, üzerine yazılmadan kopyalanmaz, bunun yerine bir hata mesajı verilir.

komutu ile dosyalar kopyalanabilir.

DOSYA () işletim sisteminin en önemli özelliklerinden birisi, komut satırı kullanarak dosyaların kolayca kopyalanabilmesidir. Bu işlem için kullanılan komut, COPY‘dir. Bu komut kullanılarak kaynak dosya adı ve hedef dosya adı belirtilir. Örneğin, “COPY kaynakdosya.txt hedefklasor/” şeklinde bir komut yazarak, kaynak dosyayı hedefklasor klasörüne kopyalayabilirsiniz.

Ayrıca, farklı sürücüler arasında da dosya kopyalamak mümkündür. Bu durumda, kaynak dosyanın sürücü harfinin yanına “:\\” eklenir ve hedef sürücü harfi de benzer şekilde belirtilir. Örneğin, “COPY C:\kaynakdosya.txt D:\hedefklasor/” şeklinde bir komut yazarak, C sürücüsündeki kaynak dosyayı D sürücüsündeki hedefklasor klasörüne kopyalayabilirsiniz.

DOSYA () işletim sisteminin bu kolay ve hızlı dosya kopyalama özelliği, özellikle belge veya program dosyalarının farklı klasörlere veya sürücülere kopyalanması için oldukça kullanışlıdır.

DEL

komutu, DOSYA () işletim sisteminde bir dosyanın silinmesini sağlar. Dosya silme işlemi geri alınamaz ve kalıcıdır. DEL komutu kullanılarak bir veya birden fazla dosya silinebilir. Komut kullanılırken silinecek dosyanın adının tam olarak yazılması gerekmektedir. Ayrıca, silme işlemi gerçekleştirilmeden önce kullanıcının bir onay vermesi istenebilir. DEL komutunun yanı sıra DOSYA () işletim sisteminde dosya kopyalama, taşıma, yeniden adlandırma ve oluşturma işlemleri de komut satırı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

komutu ile dosyalar silinebilir.

Dosyaların bilgisayar sistemi üzerinde gereksiz yere yer kaplamasını önlemek amacıyla silinmesi gerekebilir. DOSYA () işletim sisteminde, silme işlemi için kullanılan komut DEL‘dir. DEL komutu, dosyaların silinmesini sağlar.

DEL komutu, silinecek dosyanın adının yazılmasıyla kullanılır. Örneğin, “DEL örnek.txt” komutu, “örnek.txt” dosyasının silinmesini sağlar. Birden fazla dosyanın silinmesi için, dosya adlarının arasına boşluk bırakılarak yazılabilir. Örneğin, “DEL örnek1.txt örnek2.txt” komutu, “örnek1.txt” ve “örnek2.txt” dosyalarının silinmesini sağlar.

DOSYA () işletim sistemi kullanıcıları, silme işlemini gerçekleştirirken dikkatli olmalıdır. Yanlışlıkla silinen dosyalar geri getirilemez. Ayrıca, sistem dosyalarının silinmesi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, silme işlemi yapmadan önce dosya isimlerini ve konumlarını dikkatlice kontrol etmek önemlidir.

MKDIRkomutu, DOSYA () işletim sistemi içinde yeni klasörler oluşturmak için kullanılır. Bu komutu kullanarak, kullanıcının istediği isimde yeni bir klasör oluşturulabilir. Örneğin, ‘MKDIR YeniKlasor’ komutuyla ‘YeniKlasor‘ adında yeni bir klasör oluşturulabilir. MKDIR komutunun kullanımı oldukça basittir. Öncelikle, komut satırı açılmalıdır. Daha sonra, klasör oluşturmak istediğiniz konuma gidip ‘MKDIR‘ komutu yazılır ve ardından oluşturmak istediğiniz klasör adı yazılır. Örneğin, aşağıdaki örnek kod kullanılarak Desktop klasöründe ‘YeniKlasor’ adında yeni bir klasör oluşturulabilir:

C:\> CD DesktopC:\Desktop> MKDIR YeniKlasor

Yukarıdaki örnek kodda, öncelikle komut satırı açılmış ve ardından ‘Desktop‘ klasörüne gidilmiştir. Sonrasında, ‘MKDIR YeniKlasor’ komutu kullanılarak ‘YeniKlasor‘ adında yeni bir klasör oluşturulmuştur.MKDIR komutu, DOSYA () işletim sistemi içindeki en temel ve yaygın kullanılan komutlardan biridir. Bu komut sayesinde, kullanıcılar kolaylıkla yeni klasörler oluşturabilir ve dosyalarını daha iyi organize edebilirler.komutu ile yeni klasörler oluşturulabilir.

işletim sistemi, komutunu kullanarak kullanıcıların yeni klasörler oluşturmalarına izin verir. Bu komutla, klasörün ismi belirtilerek yeni bir klasör oluşturulabilir. Örneğin, “MKDIR YeniKlasor” komutu ile “YeniKlasor” adında yeni bir klasör oluşturulabilir. Bu işlem, dosyaları düzenli ve organize bir şekilde tutmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olabilir.

Ayrıca, MKDIR komutu ile birden fazla klasör de aynı anda oluşturulabilir. Örneğin, “MKDIR YeniKlasor1 YeniKlasor2 YeniKlasor3” komutu ile tek bir komutla üç farklı klasör oluşturulabilir.

MKDIR komutunun yanı sıra, DOSYA () işletim sistemi içinde yer alan komutu ile de klasörler arasında geçiş yapmak mümkündür. Kullanıcılar bu komutu kullanarak, farklı klasörlere kolayca erişebilir ve işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilirler.

DOSYA () işletim sistemi, Türkçe karakter desteğiyle özellikle Türkiye’deki IBM bilgisayar kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Türkçe karakterlerin sorunsuz bir şekilde yazılabilmesi, büyük bir avantaj sağlamış ve bu işletim sisteminin kullanıcı kitlesi hızla artmıştır. Ancak, günümüzde yeniliklerin ve gelişmelerin de etkisiyle DOSYA () işletim sistemi yerini daha modern işletim sistemlerine bırakmıştır. Bu nedenle, artık pek kullanılmamaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Türkçe Karakter Destekli İlk İşletim Sistemi: DOSYA

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Teknolojikolik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!